Guide

PE ratio
Jo lavere PE-ratio jo bedre. Burde sammenlignes med aksjer i samme bransje.

EBITDA
Inntjening før avgifter.