MAF Sensor

MAF Sensor (mass airflow sensor) benyttes for å måle hvor mye luft som går inn til motoren.
Vanlig verdi på tomgang kan være mellom 1-4 gram/sekundet. MAF Sensorer produserer en spenning (analogt) eller et ocilerende (digitalt) signal. Frekvensen øker jo mer luft som går forbi.

MAF Sensor med 5 ledere

Denne typen inkluderer også som regel IAT sensoren (intake air temperature sensor).
Hvor pinnene på sensoren er (kan være annen rekkefølge):

  1. 12V Tenning
  2. MAF Ref (5V)
  3. MAF Signal
  4. IAT Signal
  5. 0V (For IAT og 12V)
Sist endret 24. juli 2021