Notater

Smøring, oljer og fett

Smøring av metall-metall overflater:

Smøring av glidepinner med gummideler: