Fueltrim

Typer

Short Term Fuel Trim (STFT)

O2/AFR sensorene FØR katalysatoren har innvirkning på denne verdien.
+ verdier betyr at computeren legger til drivstoff. Motoren går "lean".
- verdier betyr at computeren fjerner drivstoff. Motoren går "rich".
Verdier mellom -3% og +3% regnes som OK.

Long Term Fuel Trim (LTFT)

Denne verdien endres ved at ST endres over lengre tid.

Feilsøking

Når du legger sammen STFT og LTFT verdiene så vil du ikke ha mer enn +-10% avvik.

Lean Condition

Luftrelatert

Drivstoffrelatert

Rich Condition

Luftrelatert

Drivstoffrelatert