Smøring, oljer og fett

Smøring av metall-metall overflater (om man bruker denne på gummi, kan det i mange tilfeller ødelegge/utvide gummien over tid):

Smøring av glidepinner med gummideler (silikon basert):