Formler

Ohms lov

\[ U(spenning) = R \times I \\ R(motstand) = {U \over I} \\ I(amper) = {U \over R}\]


Effekt 1-fas

\[ P(watt) = U \times I$ \\ I(amper) = {P \over (U \times \cos\phi)} \\ U(spenning) = {P \over I}\]


Effekt 3-fas

\[ P(watt) = U \times I \times \cos\phi \times \sqrt{3} \times \\ I(strøm) = { P \over { U \times \sqrt{3} \times \cos\phi} }\]


Kontinutet

\[ R(motstand) = { {ρ \times l} \over A } \\ l(lengde) = { {R \times A} \over ρ } \\ A(areal) = { {ρ \times l} \over R }\]

Eksempel kontinutet:

Hvor stor motstand kan vi forvente å måle i en 1.5mm2 kobberledning som er 50meter lang?

R = (ρ*l)/A
R = (0.0175*50)/1.5
R = 0.58 ohm

Hva skjer hvis vi øker tverrsnittet til 6mm2? Det blir mindre motstand.

R = (ρ*l)/A
R = (0.0175*50)/6
R = 0.14 ohm

Ca. hvor lang er en 6mm2 kobberledning vi måler til 1.4 ohm?

l = (R*A)/ρ
l = (1.4*6)/0.0175
l = 480 meter


Spenningsfall

\( ΔU = { {I \times ρ \times l \times 2 \times \cos\phi} \over A } \\ U\% = { {ΔU \times 100} \over U } \\ A = { {ρ \times l \times 2 \times \cos\phi} \over ΔU } \times I \)

For p (strømforingsevne materiale) bruker vi faktorene: 0,0175 (kobber) og 0,036 (aluminium).

Eksempel spenningsfall:
Hvor stort er spenningsfallet til en motor som trekker 20A, og har en CU tilførselkabel på 10mm2 og 40 meter?

ΔU = (I*ρ*l*2*cosphi)/A
ΔU = (20*0.0175*40*2*0.94)/10
ΔU = 2,63 volt

Hvis tilførselspenningen er 230V blir detta da et spenningsfall i prosent på:

U% = (ΔU*100)/U
U% = (2,63*100)/230
U% = 1,14%