Kabler og vern

Fremgangsmåte for beregning av kabler og vern for elektrikere.

Bestem strømføringsevnen til kabelen med reduksjonsfaktorer. Ref. tabell 6.2d og 6.2e.
Deretter må følgende krav oppfylles:

Krav 1

\[ I_b <= I_n <= I_z\]

Her kontrollerer vi at belastningen er mindre enn sikringsstørrelsen, og at kabelen tåler mer strøm enn sikringen.

Hvor Ib = belastningen
     In = sikringstørrelsen
     Iz = strømforingsevnen til kabelen

Ved PVC boliginstallasjon opp til 4mm2 gjelder(8:823.433.1): \(I_b <= I_n\)


Krav 2

\[ I_2 <= 1,45*I_z\]

Behøver kun kontrolleres dersom vernets I2/faktor er større enn 1,45.

Ved PVC boliginstallasjon opp til 4mm2 gjelder(8:823.433.1): \(I_2 <= I_z\)

\[ I_2 = k * I_n\]

Hvor k = faktor fra leverandør eller tabell 5.4a i montørhåndboka.


Eventuelt Krav 3 for motor

\[ I_4 > I_b*7\]

Sjekk om sikringen klarer å holde startstrøm før den kobler ut. Motorer trekker vanligvis 5-7 ganger merkestrøm ved hard start. \(I_4\) verdi oppgis av leverandør eller kan beregnes med formel nedenfor:

\[ \text{B-kar: } I_4 = 3 \times I_n\\ \text{C-kar: } I_4 = 5 \times I_n\\ \text{D-kar: } I_4 = 10 \times I_n\\\]

For andre karakteristikker, se montørhåndboka tabell 5.4a


Kortsluttningkrav/Krav til utkoblingstid

I en vanlig stikkontakt refererer man til Ikmin som Ik1pmin ved TN og Ik2pmin i IT/TT.
Krav til utkobling av minste kortslutningstrøm er: \(Ik2pmin > I_5\)

I5 kan man finne i montørhåndboka, tabell 5.4a (x10 for C karaktereistikk)

Sikring må tåle max kortsluttningsstrøm i tavla. (Ik3pmaks)

\[ I_{bryteevne} > Ik3pmaks\]

Kontroller at vernet løser ut elektromagnetisk. Ref. Tabell 5.4a (I5):

\[ {Ik2pmin \over {I_{n}}} = \text{x ganger vernets merkestrøm}\]

Sjekk om kabelen tåler den gjennomsluppende energien før sikringen slår ut. Kravet er at \(t > 0,1s\).

\[ t = { { k^{2} * s^{2} } \over i^{2}} = s\]