I-verdier

Disse verdiene finner man i dokumentasjonen til sikringen, men under er en generell oversikt.
En detaljert tabell kan og sees i tabell 5.4a i montørhåndboka.

I1-verdi

Største strømmen sikringen garantert tåler i en time før den løser ut.

A,B,C,D-automat: 1,13*In
K,Z-automat: 1,05*In

For eksempel:

I2-verdi

Minste strømmen sikringen garantert løser ut på innen en time.

A,B,C,D-automat: 1,45*In
K,Z-automat: 1,2*In

For eksempel:

I4-verdi

Sikringen greier å holde dette strømsjokket uten å løse ut.
Denne verdien brukes blandt annet ved beregning av sikring til motor eller annet utstyr med høy startstrøm.

A-automat: 2*In
B-automat: 3*In
C-automat: 5*In
D-automat: 10*In
K-automat: 8*In
Z-automat: 2*In

For eksempel:

I5-verdi

Sikringen løser ut momentant ved dette strømsjokket.
Kortslutningsstrømmen må være over denne verdien.

A-automat: 3*In
B-automat: 5*In
C-automat: 10*In
D-automat: 20*In
K-automat: 12*In
Z-automat: 3*In

For eksempel: