EK DDC 3.2 PWM Pumpe

PWM Signal

Regulerer mellom 40-150Hz.
Slider i aquasuite regulerer mellom 20% og 55% setting på denne pumpa.

Slider Aquasuite posisjon Output pumpe
<=20 20%
28.75 25%
37.5 50%
46.25 75%
>=55 100%
Faktiske PWM målinger til pumpe
Slider Aquasuite posisjon RPM Frekvens Duty cycle Volt peak to peak Pulse width
15% 1200 RPM 40.000 Hz 48% 3.52V 11ms
30% 1950 RPM 65.000 Hz 48% 3.48V 7ms
45% 3450 RPM 115.000 Hz 47% 3.48V 4.2ms
60% 4500 RPM 150.000 Hz 47% 3.44V 3.2ms
75% 4500 RPM 150.000 Hz 47% 3.44V 3.2ms

TACH Signal

Faktiske TACH målinger fra pumpe
Slider Aquasuite posisjon RPM Frekvens Duty cycle Volt peak to peak
15% 1100 RPM 24.483 Hz 16% 4.70V
30% 1900 RPM 24.483 Hz 30% 4.86V
45% 3400 RPM 24.483 Hz 42-45% 4.94V
60% 4500 RPM 24.483 Hz 59% 5.11V
75% 4500 RPM 24.483 Hz 73% 5.27V