Ex

Gassgrupper fra dårligst til best: IIA IIB IIC
Temperaturgrupper fra dårligst til best T1-T6

ATEX

Alt EX utstyr skal være tempklassifisert.
EEx de - Benyttes i sone 1 og 2
EEX de [ia/ib/opis] kan benyttes i sone 0

Kort oppsumert hva som kan brukes i forskjellige soner

Sone 0       Sone 1       Sone 2
Ex..        Ex..        Ex..
ia         d, px, py, q, o,  Ex na, nc, nl, np,
          e, ib, mb, s, op  nr, ic, mc, pz

Sone 1
Ex d, px, py, q, o, e, ib, mb, s, op, pr, op, sh

Sone 2
Ex na, nc, nl, np, nr, ic, mc, pz


IP-krav for forskjellige ex typer

Ex o - ingen krav
Ex p - IP 40
Ex q - IP 54
Ex d - ingen krav
Ex e - IP 54
Ex i - IP 20
Ex n - IP 54

Ex d - Eksplosjon

Bytte av motorvern eller annet utstyr inne i en Exd boks må byttes til samme type eller annen godkjent type i dokumentasjonen til leverandøren. Exd utstyr kan benyttes i sone 1 og 2

Ex p - Overtrykk

Ex px

Godkjent for montering i sone 1 og 2.
Ikke ex sone innvendig (kan bruke vanlig industrielt utstyr). Krav til minimum 50Pa overtrykk.

Ex py

Godkjent for montering i sone 1 og 2.
Sone 2 innvendig. Krav til minimum 50Pa overtrykk.

Ex pz

Godkjent for montering i sone 2.
Ikke ex sone innvendig (kan bruke vanlig industrielt utstyr). Krav til minimum 25Pa overtrykk.

Ex q - Sandfylt utførelse

Utstyr med denne klassifiseringen regnes som bruk og kast utstyr. Skal ikke repareres.
Eksempler på slikt utstyr er kondensatorer for lysarmaturer og batterier for nødlys.
Godkjent for montering i sone 1 og 2.

Ex o - Oljefylt utstyr

Utstyr med denne klassifiseringen er oftest store komponenter med høy egenvarme.
Eksempler på slikt utstyr er høyspent trafoer.
Godkjent for montering i sone 1 og 2.

Ex e - Tennsikker utførelse

Utstyr med denne klassifiseringen er ikke gasstett. Utstyr som monteres i slikt utstyr krever minimum IP 54.
Eksempler på ting som ofte bruker denne klassifiseringen er koblingsbokser, start/styre bokser.
Dersom det ettermonteres utstyr, må boksen resertifiseres på godkjent verksted.
Godkjent for montering i sone 1 og 2.

Ex i - egensikkert utstyr

Brukes for det mest i styresystemer. Hovedoppgaven er at utstyr ved feil ikkan kan antenne eksplosive blandinger.
Vi har 2 typer egensikkert utstyr:

Egensikkert feltutstyr

Utstyr ute i felt. Transmitter, IP-omformer, Magnetventil, Gassdetektor.

Tilhørede utstyr

Utstyr hvor ikke alle delene av utstyret er egensikkre, men som kan innvirke på det tilkobledes utstyr egensikkerhet. Zenerbarrierer, Galvaniske skiller, PLS utganger, Utgang segmentkoblere. Merket med parantes. Eks: Ex (ia) IIC
Må plasseres i ikke eksplosonsfarlig område eller i en EXd eller EXp boks.

Ex ia

Skal ikke antenne en eksplosovfarlig atmosfære ved normal drift eller ved en enkel feil eller 2 feil.
Kan benyttes i sone 0. For eksempel zenerbarrierer. Diodene regulerer spenningen

Ex ib

Skal ikke antenne en eksplosovfarlig atmosfære ved normal drift eller ved en enkel feil.
Kan benyttes i sone 1.

Ex ic

Skal ikke antenne en eksplosovfarlig atmosfære ved normal drift.
Kan benyttes i sone 2.

For at en krets skal være EXi sikker må feltutstyret være koblet opp via tilhørende egensikkert utstyr.
Galvaniske skiller har ofte godkjent for montering i sone 2. Dette gir større fleksibilitet

Ex n - Utstyr i forenklet EX-utførelse

Kan kun benyttes i sone 2. På vei ut.

Ex na

Ikke frembringe gnist/varme/lysbue. Forenklet form av Exe. Vil hete Exec på nytt utstyr.

Ex nc

Forseglet med gnistgivende komponenter. Lukket bryting. Forsegling. Vil hete Exdc på nytt utstyr.

Ex nr

Så tett at eksplosiv gass ikke kommer inn. Maks 2 timer.

Ex nl

Kan lagre energi. Tilsvarer Ex ic.

Ex np

Forenklet overtrykksystem Tilsvarer Ex pz

Ex m - Støpt i beskyttelsesmasse

Benyttes ofte på små komponenter. Magnetventiler, lamper, drossler, vanligvis ikke tillatt å reparere

Ex ma

Kan brukes i alle soner

Ex mb

Kan bruker i sone 1 og 2

Ex s - Spesielle konstruksjoner

Kan vanligvis benyttes i sone 1 og 2 dersom ikke annet er spesifisert.

EX motorer

Det finnes 4 forskjellige EX-motorer. Ex e/d/p/na.

Ex e

Ikke tillatt over 11kV. Avgir ikke gnister.
Kan benyttes i sone 1 og 2.

Ex d

Tåle innvendig eksplosjon uten at atmosfæøren rundt blir påvirket. Begrenset hva bruker kan vedlikeholde selv.
Kan benyttes i sone 1 og 2.

Ex p

Laget med et lite overtrykk. Blir opprettholdt med luftgjennomstrømning eller inertgass.
Krav til minimum 0,5mBar. Under dette skal den stoppes. Før oppstart skal motor gjennomspyles.
Brukes ofte på borredekk og høyspentmotorer. Også på likestrømmotorer på grunn av de gnistgivende børstene. Ofte vannavkjølt.

Ex na

Forenklet versjon av Exe motorer. Kan benyttes i sone 2.

MERKING AV EX UTSTYR

ExII 2G EEx edm IIB T3
E - Godkjent i henhold til tidligere Europeisk norm
Ex - Eksplosjonsbeskyttet
e - tennsikker
d - eksplosjonsikkert
m - del av utstyr er innstøpt
II - utstyrsgruppe 2. for bruke i alle områder bortsett fra kullgruver. Noe utstyr fra før 2012 har ikke denne merkingen.
B - gassgruppe B. Kan brukes i A og B gasser.
T3 - temperaturklasse.

RFOU, BFOU(fast), NMHVR (bærbart/flyttbart) ikke under 1 kvadrat

Nipler

Exd og Exe
Exd nippler brukes på alt Exd utstyr. Viktig at installasjonen blir riktig utført. Ved inndirekte innføring kan Exe nippler benyttes. 3 hovedtyper. Kompressjon (mest benyttet, indre og ytre pakning, motstår en innvendig explosjon, ta hensyn til innvendig og utvendig diameter på kabel), kompound (IIC gass sone 1, fylles med støpemasse), through gland (benyttes ofte på bærbart utstyr, krav om at kabel ikke inneholder armering, ofte for exe og exd).

Exe nippler brukes på alt Ex utstyr bortsett fra Exd.

Dersom kapsling er EXd klassifisert, og utstyret koblet til kapslingen er også EXd klassifisert må utstyret benytte støpenippel dersom lengden på kabelen er under 3 meter.

Kun tillatt med 1 leder under hver skrue.

Instrumentjord - IE (rød)
Skjermjord - ISE (blå, egensikker)
Armingjord - PE

Sist endret 24. juli 2021