Gange og dele

Gange

Gang sammen et og et tall. En rekke per tall. Deretter pluss sammen. I eksempelet under vil det da si..
På første rekke: \(1*1=1, 1*7=7, 1*5=5 (=571)\)
På andre rekke, ta neste tall, \(0*1=0, 0*7=0\).... også fortsett sånn til alle tall er tatt.

I eksempelet under har vi 2 desimaler i hvert tall, dermed vil svaret vårt ha 4 desimaler.

\[ \begin{align} \underline{5,71*0,01}\\\ 571\\\ 000\hphantom{0}\\\ \underline{000\hphantom{00}}\\\ = 0,0571 \end{align}\]

Et annet eksempel:

\[ \begin{align} \underline{501*9713}\\\ 1503\\\ 501\hphantom{0}\\\ 3507\hphantom{00}\\\ \underline{4509\hphantom{000}}\\\ = 4.866.213 \end{align}\]

1 negativt tall

Et annet eksempel med et negativt tall. 3 desimaler i det ene tallet, dermed 3 desimaler i svaret også. Svaret er 84,723.

\[ \begin{align} \underline{-0,911*93}\\\ 02733\\\ \underline{08199\hphantom{0}}\\\ = 84,723 \end{align}\]

2 negative tall

Et annet eksempel der begge tall er negative. Svaret vil alltid bli positivt. 3 desimaler i det ene tallet, dermed 3 desimaler i svaret også. Men siden alle desimalene ble null er det ikke vits å inkludere det i svaret. Svaret er 596.322,000.

\[ \begin{align} \underline{-9000*-66,258}\\\ 72000\\\ 45000\hphantom{0}\\\ 18000\hphantom{00}\\\ 54000\hphantom{000}\\\ \underline{54000\hphantom{0000}}\\\ = 596.322,000 \end{align}\]

Dele

kommer..