Pluss og minus

Pluss (addisjon)

Legg sammen tallene. Et og et tall fra høyre til venstre.

\[ \begin{align} 75\\\ \underline{+\quad 90}&\\\ 165& \end{align}\]

Plusse 1 negativt og 1 positivt tall

Vi kan også gjøre dette om til et minusstykke for å gjøre det enklere (\(90-75=15\)).

\[ \begin{align} -75\\\ \underline{+\quad 90}&\\\ 15& \end{align}\]

Plusse 2 negative tall

Legg sammen som vanlig. Når du plusser sammen 2 negative tall blir svaret alltid negativt.

\[ \begin{align} -75\\\ \underline{+\quad -90}&\\\ -165& \end{align}\]

Minus (subtrasjon)

Trekk fra hverandre tallene. Et og et tall fra høyre til venstre.

\[ \begin{align} 75\\\ \underline{-\quad 90}&\\\ ?& \end{align}\]

Det første tallet må alltid være størst, så snu om og legg til et negativt tegn i svaret du får.

\[ \begin{align} 90\\\ \underline{-\quad 75}&\\\ -15& \end{align}\]

\(0-5\) er ikke mulig, så vi låner en tier fra 9, dermed blir det \(10-5=5\), og \(8-7=1\). Svaret er \(-15\).