Tall og fortegn

Talltyper

Reelle tall

Reelle tall er både rasjonelle og irrasjonelle tall.

Irrasjonale tall

Tall som ikke kan skrives som brøk, eller tall som er "uendelig" lange.
Eksempler på irrasjonelle tall:

\[ \sqrt{2}, \pi\]

Rasjonelle tall

Rasjonelle tall er tall med komma, men også brøk.
Eksempler på rasjonelle tall:

\[ \frac{1}{4}, -0.25, 5.7\]

Hele tall

Hele tall er hele tall (uten komma), + og -.
Eksempler på hele tall:

\[ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\]

Naturelle tall

Samme som hele tall, men kun fra 1 og oppover.

Fortegn

+ og + = +
- og + = -
+ og - = -
- og - = +

\[ 9 - (-9) = 18 \\ -9 + (-9) = -18\]