Grunnleggende Teori

1 bit
4 bit = 1 nibble
2 nibble = 1 byte
2 byte = 1 word

Binær prefix: 0bX eller Xb
Octal prefix: Xo eller Xq
Desimal prefix: X eller Xd
Hex prefix: 0xX eller 0Xh

1 byte = 8 bits

Verdier mellom -128 - 127 (signed) og 0 - 255 (unsigned)

Typedef ofte som (u)int8_t
char er også av samme type/range

Eksempler:
Dec 188 = 0b01110110 / 166o / 0x76
Dec -114 = 0b10001110 / 216o / 0x8E

2 byte = 16 bits (WORD)

Verdier mellom -32768 - 32767 (signed) og 0 - 65535 (unsigned)

Typedef ofte som (u)int16_t
short er også av samme type/range. wchar_t er det samme som uint16_t

Eksempler:
Dec 14955 = 0b0011101001101011 / 35153o / 0x3A6B
Dec -7000 = 0b1110010010101000 / 165250o / 0xE4A8

4 byte = 32 bits (DWORD)

Verdier mellom -2147483648 - 2147483647 (signed) og 0 - 4294967295 (unsigned)

Typedef ofte som (u)int32_t
int og long er også av samme type/range. float er også som regel 32 bit men følger IEEE standard

Eksempler:
Dec 297779112 = 0b00010001101111111011111110101000 / 2157737650o / 0x11BFBFA8
Dec -1598050136 = 0b10100000101111111011000010101000 / 24057730250o / 0xA0BFB0A8

8 byte = 64 bits (QWORD)

Verdier mellom -9223372036854775808 - 9223372036854775807 (signed) og 0 - 18446744073709551615 (unsigned)

Typedef ofte som (u)int64_t
long long er også av samme type/range. double er også som regel 64 bit men følger IEEE standard

Eksempler:
Dec 27021597764222888 = 0b0000000001011111111111111111111111111111111111111111111110101000 / 1377777777777777650o / 0x5FFFFFFFFFFFA8
Dec -8908269872639639640 = 0b1000010001011111011101111011111110110101111111111111111110101000 / 1021373573766577777650o / 0x845F77BFB5FFFFA8

Sist endret 20. juni 2022