Dato og tid

d

Live klokke, i lokalt format

Lag en live klokke (følger enhets-tiden) i formatet: 11:46:11 - tirsdag 21. desember 2021

setInterval(function() {
  var d = new Date();
  var out2 = d.toLocaleDateString('nb-NO', { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' });
  var out1 = d.toLocaleTimeString('nb-NO', { hour12: false, hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit' });
  $("#klokke").html(out1 + " - " + out2);
}, 1000);

For å følge server-tiden, kan man bruke:

var d = new Date(<?php echo time()*1000+1000; ?>);
setInterval(function() {
  var out2 = d.toLocaleDateString('nb-NO', { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' });
  var out1 = d.toLocaleTimeString('nb-NO', { hour12: false, hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit' });
  $("#klokke").html(out1 + " - " + out2);
  d.setTime(d.getTime()+1000);
}, 1000);

Kjør funksjon en gang hvert spesifikke minutt

var run = 0;
var run_at_these = [1, 16, 31, 46];
setInterval(function() {
  var date = new Date();
  var minute = date.getMinutes();
  if(jQuery.inArray(minute, run_at_these) != -1) {
    if(run == 0) {
      $('#post_Submit').click();
      run = 1;
    }
  } else {
    if(run == 1) {
      run = 0;
    }
  }
},
60000);