Cache biblotek: phpfastcache

Bibloteket støtter mange drivere, og bruker funksjoner definert i PSR-6 og PSR-16.
Se bibloteket på packagist eller github.

Installer det med composer:

php composer.phar require phpfastcache/phpfastcache


Eksempel på bruk av Redis i henhold til PSR-6:

require_once 'vendor/autoload.php';
use Phpfastcache\CacheManager;

$cacheInstance = CacheManager::getInstance('Redis');

$key = "TESTER";
$getCacheItem = $cacheInstance->getItem($key);

if(!$getCacheItem->isHit()) {
  echo "Fant ikke cache.. Lager ny cache";
  $getCacheItem->set(date("d.m.Y H:i:s"))->expiresAfter(100);
  $cacheInstance->save($getCacheItem);
}
else {
  echo "Cache finnes! Den inneholder: " . $getCacheItem->get();
}

Samme som over, men i henhold til PSR-16:

require_once 'vendor/autoload.php';
use Phpfastcache\Helper\Psr16Adapter;

$psr16 = new Psr16Adapter('Redis');

$key = "TESTER";

if(!$psr16->has($key)) {
  echo "Fant ikke cache.. Lager ny cache";
  $psr16->set($key, date("d.m.Y H:i:s"), 100);
}
else {
  echo "Cache finnes! Den inneholder: " . $psr16->get($key);
}