Hente N antall per gruppe

Hente N antall per gruppe.
For eksempel, hente ut 2 høyeste market value gruppert etter industri fra oljefondet:

SELECT * FROM (
    SELECT 
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY industry ORDER BY market_value_nok DESC) AS rank
FROM 2021_aksjer) a
WHERE rank <= 2

Mer informasjon: http://www.silota.com/docs/recipes/sql-top-n-group.html