certbot

Følg disse instruksjonene:
https://certbot.eff.org/instructions

Om certbot er installert med snap kan det være at /snap/bin/certbot må kjøres istendenfor certbot. Eventuelt lag en link med:

ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

Legge til et sertifikat for både med og uten www:

certbot --nginx -d example.com -d www.example.com

certbot bruker /etc/nginx som standard.
Hvis en annen mappe er brukt, lag en link dit. For eksempel /etc/nginx -> /opt/nginx/configuration/

Sist endret 12. mai 2024