Cronjobs

Cronjob brukes til å utføre visse oppgaver på et bestemt tidspunkt. Dette kan for eksempel være automatisk backup av databaser, oppdatering av statistikk o.l.

For å redigere cronjober skriver man inn crontab -e i terminalen.
I for insert (endre), ESC og :wq for å lagre.

Syntax for cronjob:
1 2 3 4 5 [kommando]
De 5 første argumentene, bestemmer når cronjoben skal kjøre, der
er minutt: 0-59 er time: 0-23 er dag i måneden: 0-31 er måneden: 1-12, 1=Januar er dag i uken: 0-7, 1=Mandag

Tegnet * betyr "alle". F.eks * på måned, så vil kommandoen kjøre alle måneder.

Hvis vi vil kjøre en kommando klokken 14:00 hver tirsdag vil det se sånn ut:
10 14 2
Du kan også få tilsendt cron-output til mailen din ved å sette MAILTO/MAILFROM variablen

Flere eksempler:

MAILTO="[email protected]"
MAILFROM="[email protected]"

# Hver mandag klokken 12:00, ignorer output
0 12 * * 1 kommando > /dev/null 2>&1 

# Hvert 15 minutt, lagre output til fil
*/15 * * * * kommando > /cronlog.log

# Første i måneden kl 0315
15 3 1 * * kommando

# Kjør 30 sekunder etter boot, ignorer output
@reboot sleep 300 && kommando > /dev/null 2>&1