Ekstra minne (swap fil)

Eksempel på å legge til 8GB ekstra minne (swap fil):

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=8192
chmod 600 /swapfile 
mkswap /swapfile
swapon /swapfile

Slå av med swapoff /swapfile