Formatering av ny disk med parted

Formatering av en ny disk (8TB ext4 i eksempelet) med parted:

fdisk -l

parted /dev/x

(parted) print
(parted) mklabel gpt

(parted) print

(parted) mkpart primary 0TB 8TB
(parted) print

Formater med ext4:
mkfs.ext4 /dev/partisjon

For å auto-mounte disken ved oppstart legg den til i /etc/fstab filen.

Enten med /dev sti..
Ulempen med det er at man ved endring av rekkefølge på sataporter/legger til eller fjerner disker på hovedkortet, at det kan føre til endringer på hvilken disk som mountes hvor. Noe som kan føre til at systemet ikke starter opp. Det er vanlig at for eksempel SATA PORT 1 på hovedkortet knyttes automatisk til /dev/sda.., port 2 til sdb osv.

/dev/sde2 /sti/her ext4 defaults 0 0

..eller man kan bruke UUID (kan finnes med blkid kommandoen). Som er den beste metoden. Fordelen er at man kan endre rekkefølgen på sataporter/legge til og fjerne disker på hovedkortet så mye man vil uten problemer. Disken med den IDen vil da alltid mountes på den stien.

UUID=bd910286-2ce7-46f2-ab01-d6715aa2d8f9  /data/nas81  ext4  defaults  0  0