Jellyfin

Last ned nyeste versjon.

Pakk ut, lag nødvendige mapper om det ikke allerede finnes.

cd /opt
mkdir jellyfin
wget jellyfin_10.8.0.stable.tar.gz
tar xvzf jellyfin_10.8.0.stable.tar.gz
mkdir data cache config log

Opprett en link som peker til versjonen som er lasta ned, så man kan endre versjon enkelt.

ln -s jellyfin_10.8.0.stable/ jellyfin

jellyfinStart.sh:

#!/bin/bash

JELLYFINDIR="/opt/jellyfin"
FFMPEGDIR="/usr/bin"

$JELLYFINDIR/jellyfin/jellyfin \
 -d $JELLYFINDIR/data \
 -C $JELLYFINDIR/cache \
 -c $JELLYFINDIR/config \
 -l $JELLYFINDIR/log \
 --ffmpeg $FFMPEGDIR/ffmpeg

/etc/systemd/system/jellyfin.service:

[Unit]
Description=Jellyfin Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=jellyfin
Restart=always
ExecStart=/opt/jellyfin/jellyfinStart.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Husk på ved oppdatering/under installasjon:
-Slett symbolic link, og lag en ny. Oppdater eierskap på den med chown -h
-Oppdater tillatelser. Tar kan ha endret eierskap og tillatelser på parent foldere, sjekk det