Nyttige kommandoer

Nyttige kommandoer for linux servere.

Restart til BIOS/UEFI:
systemctl reboot --firmware-setup

Kjør kommando som en annen bruker. Fint for feilsøking:
runuser -u brukernavn -- kommando


Tabell over tillatelser

Tillatelser kan skrives i formatet: 753, eller -rwxr-x-wx, hvor første tegn indikerer type, - for fil, l for link, og d for mappe, neste del rwx er fileier-rettigheter, neste del r-x er gruppe-rettigheter, siste del -wx er rettigheter for alle andre.

Verdi Les Skriv Kjør
7 r w x
6 r w -
5 r - x
4 r - -
3 - w x
2 - w -
1 - - x
0 - - -


Default tillatelser på mapper

For eksempel på web-server filer:

  • Sett korrekte eiere på alle filer: chown -R owner:group dir
  • Gå inn i mappen: cd dir
  • Sett alle filer til 664 tillatelse: find . -type f -exec chmod 664 {} \;
  • Sett alle mapper til 775 tillatelse: find . -type d -exec chmod 775 {} \;
  • Sett find . -type d -exec chmod +s {} \;
Sist endret 19. juni 2022