PHP Redis extension

Last ned fra github eller phpredis-develop.zip.
Må gjøres etter hver php oppgradering.

git clone https://github.com/phpredis/phpredis.git
cd phpredis
phpize
./configure
make
make install

Se INSTALL.markdown for detaljerte instrukser.