POSTFIX: Mail via ekstern SMTP

Sende mail via ekstern SMTP (for eksempel yahoo) med postfix på openSUSE.

Installer nødvendige pakker:

zypper install postfix mailx cyrus-sasl

Endre passwd filen (/etc/postfix/sasl_passwd) etter behov, med server, port, bruker og pw (på Yahoo er dette app passord. Mail -> Avatar -> Kontoinformasjon -> Kontosikkerhet -> App-passord). Eksempel for Yahoo:

[smtp.mail.yahoo.com]:587 te[email protected]:apppassword
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd

Gjør endringer i /etc/postfix/main.cf filen:

relayhost = [smtp.mail.yahoo.com]:587
smtp_use_tls = yes
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_security_options =
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/ca-bundle.pem

Gjør endringer i /etc/postfix/master.cf filen:

tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmg

Oppdater database filen med bruker og passord:

postmap /etc/postfix/sasl_passwd

Restart postfix:

service postfix restart

Test med mail kommandoen:

mail -s "Tester dette" -r "[email protected]" [email protected]

Med Yahoo må man alltid spesifisere MAIL_FROM (-r) for at det skal gå igjennom

Se /var/log/mail* filer for feilmeldinger og logg.
Ved hash-error må man muligens sette lmdb:/ istedenfor.


Mer info:
https://github.com/taw00/howto/blob/master/howto-configure-send-only-email-via-smtp-relay.md