rsync

På windows, installer via MSYS2.

Syntax:

rsync options source destination

Info og options
Se https://linux.die.net/man/1/rsync.

Eksempler

Eksempel 1

Sync innhold fra stasjon Y: til stasjon F:/Backup/NAS på windows basert på timstamp endret (t) +-5 sekunder:

rsync --modify-window=5 -thrP "/Y/" "/F/Backup/NAS"
Eksempel 2

Kopier innhold fra source til dest.
R = relative path. For eksempel så ender D:/Programming_Libs/fil.txt som Y:/PC/Filer/D/Programming_Libs/fil.txt

rsync -vzhrtRP /D/Programming_Libs /Y/PC/Filer/
Sist endret 24. juli 2021